Zakres usług

Nadzory budowlane:

 

Kierownik Budowy

W ramach nadzoru budowlanego proponujemy Państwu usługi doświadczonego kierownika budowy, działającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Prawie Budowlanym. Jako osoba z ogromną wiedzą teoretyczną i wybitnymi umiejętnościami praktycznymi kierownik budowy zapewnia właściwy przebieg prac budowlanych na danym obiekcie, tj: nadzór budowlany, koordynację budowy, prowadzenie dokumentacji. Kierownik budowy jest uprawniony także do występowania o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli uzna to za zasadne pod kątem bezpieczeństwa. Proponujemy nasze usługi na terenie Wrocławia oraz na całym obszarze Polski.

Inspektor Nadzoru

W obszarze nadzoru budowlanego zapewniamy pomoc inspektora nadzoru z odpowiednimi do sprawowania tej funkcji uprawnieniami. Oddelegowany z naszego biura we Wrocławiu inspektor nadzoru odpowiada za nadzór budowlany nad kierownikiem budowy, firmą wykonawczą, itd. Do jego kompetencji należy także kontrola jakości wykonanych prac oraz wykorzystanych materiałów. Ponadto inspektor nadzoru na budowie w profesjonalny sposób zabezpiecza interesy swojego klienta związane z pracami budowlanymi.

Wyceny nieruchomości – rzeczoznawca majątkowy:

Rzeczoznawca majątkowy, jako osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, może przeprowadzić wycenę nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa.

Wycena nieruchomości dotyczy:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych,
 • nieruchomości lokalowych, budynkowych,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • nieruchomości stawów,
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
 • ograniczonych praw rzeczowych,

Wycena nieruchomości może zostać wykonana dla celów, zabezpieczenia kredytu, ustalenia podatku od spadku i darowizny, ubezpieczenia majątkowego, kupna-sprzedaży, aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich.

Realizujemy zlecenia na terenie Wrocławia i całej Polski dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, sądów oraz banków.

Przeglądy okresowe budynków:

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców dokonywanie regularnych przeglądów obiektów budowlanych.

Co najmniej raz w roku dokonujemy dla Was kontroli stanu technicznego:

 • elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Co najmniej raz na 5 lat naszemu sprawdzeniu podlega:

 • stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenie.

Dodatkowo kontroli podlega instalacji elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

Ustawa Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli lub zarządców do prowadzenia książki obiektu budowlanego. Jest to dokument przeznaczony do zapisów o przeprowadzanych badaniach i kontrolach stanu technicznego, remontach i modernizacji w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Nasi specjaliści zapewniają kompleksową obsługę w zakresie kontroli stanu technicznego oraz użytkowania obiektu budowlanego.

Odbiory techniczne od deweloperów:

Jako fachowcy w dziedzinie nadzoru inwestycji budowlanych pomagamy Państwu w odbiorze mieszkań, lokali, domów od deweloperów. Nasze bogate doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji budowlanych pozwala nam na przeprowadzenie rzetelnej kontroli stanu technicznego. Sporządzamy opinie techniczne, na podstawie, których wzywamy dewelopera do usunięcia usterek. Inwestycja w nas pomoże ustrzec się Państwu przed dodatkowymi kosztami napraw usterek budowlanych.

Kosztorysy

Odpowiednia kalkulacja pozwala na bezpieczne zaplanowanie kosztów budowy.

Dla potrzeb inwestycji budowlanych sporządzamy dla Państwa kosztorysy:

 • inwestorskie,

 • ofertowe,

 • powykonawcza,

 • inwentaryzacje obiektów.

Opinie techniczne

Zapewniamy fachowe doradztwo. Mogą się Państwo zgłosić do nas na każdym etapie budowy w celu zasięgnięcia profesjonalnej opinii. W oparciu o wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie dostarczymy Państwu wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania.

Pomiary Wilgotności

Nasza firma w zakresie usług wykonuje, również pomiar wilgotności elementów konstrukcji budowlanych, okładzin i posadzek. W przypadku przeprowadzanych pomiarów wilgotności posadzki badanie to dotyczy zarówno nawierzchni wykonanych z betonu, jastrychu jak i gipsu (anhydryty). Także w przypadku modułów drewnianych jesteśmy w stanie podjąć się szczegółowej oceny zawilgocenia. Dotyczy to podłóg drewnianych, mebli oraz nośnych elementów konstrukcyjnych. Proponowana usługa pozwala ocenić stan zawilgocenia budynku po zalaniu, potwierdzić odpowiednią wilgotność posadzki przed ułożeniem parkietu czy ocenić stan starego budynku. Zajmujemy się, również pomiarem wilgotności obiektów nowych i tych po remontach.

Dysponując nowoczesnymi urządzeniami jesteśmy w stanie zapewnić naszych Klientów o dokładności dokonywanych pomiarów. Ponadto – odpowiednie zaplecze techniczne pozwala nam przeprowadzać wszelkie badania w sposób terminowy, sprawny oraz precyzyjny.

Przykładowe usługi związane z pomiarem wilgotności:

 • całego obiektu lub mieszkania (usługa poprzedzająca jego zakup),
 • tynku, gładzi przed wykonaniem powłoki malarskiej,
 • podłóg (przed ułożeniem parkietów),
 • mieszkania lub całego obiektu (usługa pomoże w ocenie stanu budynku przed remontem oraz po jego ukończeniu),
 • budowli po zalaniu,
 • więźb dachowych oraz elementów drewnianych (w tym także mebli).

Badania termowizyjne

Na bardzo dokładne sprawdzenie temperatury poszczególnych części budynku/obiektu budowlanego pozwalają pomiary termowizyjne. Wykorzystują one pasma podczerwieni, dzięki którym są w stanie przedstawić bardzo dokładną analizę i precyzyjne wyniki. Termowizja, coraz częściej i śmielej wykorzystywana w budownictwie, pomaga w rozwiązywaniu wielu nieprawidłowości konstrukcyjnych oraz znaczącej modyfikacji wadliwych rozwiązań izolacyjnych, przez które dany obiekt narażony jest na stałą utratę ciepła (wiąże się to z wysokimi kosztami związanymi z koniecznością stałego ogrzewania budynku). Wykorzystywane w tym celu profesjonalne, specjalistyczne kamery pozwalają nam zapoznać się z obrazem (termogramem) przedstawiającym poszczególne kolory, do których przypisane są odpowiednie temperatury elementów budynku/budowli. Usługi kamerą termowizyjną nie wymagają więc działań ingerujących w strukturę obiektu – są całkowicie bezpieczne oraz nieinwazyjne.

Na podstawie tak przeprowadzonego badania w profesjonalny sposób możemy stwierdzić wady techniczne elementów izolacji cieplnej czy wszelkiego rodzaju instalacji w budynku/budowli.

Termowizja jest procesem całkowicie bezinwazyjnym, umożliwiającym precyzyjnie ustalić przyczynę strat ciepła, zalania związanego z awarią instalacji czy przeciążenia w instalacji elektrycznej. Usługi kamerą termowizyjną są przez nas świadczone na terenie całego kraju (nie tylko we Wrocławiu).

Przykładowe zestawienie możliwych strat ciepła dla poszczególnych elementów budynku:

 • Wentylacja – 30-40%
 • Ściany – 20-30%
 • Strop nad piwnicą – 3-6%
 • Stolarka okienna, drzwiowa – 15-25%
 • Dach – 10-25%

Wykrycie usterki w trakcie realizacji prac budowlanych ogranicza do minimum koszty prac naprawczych. Pozwala niemal natychmiast, bez przerwy w realizacji projektu, usunąć ją oraz odpowiednio zabezpieczyć budynek.

Analiza stanu technicznego w okresie obowiązującej gwarancji zapewnia właścicielowi prawo do wystąpienia do gwaranta o usunięcie usterek.

Regularne przeglądy budynków, budowli, instalacji czy urządzeń zapewnią bezawaryjne ich funkcjonowanie a dodatkowo wykryta usterka w pierwszym stadium jej powstania obniża znacznie koszt naprawy.

Przykładowy zakres usług badania kamerą termowizyjną:

 • Kontrola stanu technicznego budynku/budowli z uwzględnieniem izolacyjności cieplną,
 • Kontrola prac budowlanych związanych z wykonaniem ocieplenia budynku, budowli,
 • Diagnozowanie przyczyn występowania grzybów, pleśni,
 • Kontrola stanu technicznego lub sposobu montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Określenie obszarów o obniżonych właściwościach cieplnych przegród budowlanych,
 • Lokalizowanie przebiegu lub usterek instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
 • Kontrola efektywności energetycznej nieruchomości,
 • Kontrola instalacji elektrycznej,
 • Kontrola pracy maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • Badanie stanów zapalnych u zwierząt.

Usługę pomiarów termowizyjnych wykonujemy w dowolnym miejscu na terenie Polski (nie tylko na terenie Wrocławia). Współpracujemy z firmami z całej Europy. Dostosowujemy się do terminów naszych Klientów. Jeśli zajdzie taka konieczność działamy również w trybie awarii – pogotowia całodobowego. Realizacja badania jest w pełni profesjonalna. Po wykonaniu usługi na życzenie Klienta sporządzamy raport z opisem ewentualnych usterek.