Pomiary termowizyjne

Pomiary przy pomocy kamery termowizyjnej

Na bardzo dokładne sprawdzenie temperatury poszczególnych części budynku/obiektu budowlanego pozwalają pomiary termowizyjne. Wykorzystują one pasma podczerwieni, dzięki którym są w stanie przedstawić bardzo dokładną analizę i precyzyjne wyniki. Termowizja, coraz częściej i śmielej wykorzystywana w budownictwie, pomaga w rozwiązywaniu wielu nieprawidłowości konstrukcyjnych oraz znaczącej modyfikacji wadliwych rozwiązań izolacyjnych, przez które dany obiekt narażony jest na stałą utratę ciepła (wiąże się to z wysokimi kosztami związanymi z koniecznością stałego ogrzewania budynku). Wykorzystywane w tym celu profesjonalne, specjalistyczne kamery pozwalają nam zapoznać się z obrazem (termogramem) przedstawiającym poszczególne kolory, do których przypisane są odpowiednie temperatury elementów budynku/budowli. Usługi kamerą termowizyjną nie wymagają więc działań ingerujących w strukturę obiektu – są całkowicie bezpieczne oraz nieinwazyjne.

Na podstawie tak przeprowadzonego badania w profesjonalny sposób możemy stwierdzić wady techniczne elementów izolacji cieplnej czy wszelkiego rodzaju instalacji w budynku/budowli.

Termowizja jest procesem całkowicie bezinwazyjnym, umożliwiającym precyzyjnie ustalić przyczynę strat ciepła, zalania związanego z awarią instalacji czy przeciążenia w instalacji elektrycznej. Usługi kamerą termowizyjną są przez nas świadczone na terenie całego kraju (nie tylko we Wrocławiu).

Przykładowe zestawienie możliwych strat ciepła dla poszczególnych elementów budynku:

 • Wentylacja – 30-40%
 • Ściany – 20-30%
 • Strop nad piwnicą – 3-6%
 • Stolarka okienna, drzwiowa – 15-25%
 • Dach – 10-25%

Wykrycie usterki w trakcie realizacji prac budowlanych ogranicza do minimum koszty prac naprawczych. Pozwala niemal natychmiast, bez przerwy w realizacji projektu, usunąć ją oraz odpowiednio zabezpieczyć budynek.

Analiza stanu technicznego w okresie obowiązującej gwarancji zapewnia właścicielowi prawo do wystąpienia do gwaranta o usunięcie usterek.

Regularne przeglądy budynków, budowli, instalacji czy urządzeń zapewnią bezawaryjne ich funkcjonowanie a dodatkowo wykryta usterka w pierwszym stadium jej powstania obniża znacznie koszt naprawy.

Przykładowy zakres usług badania kamerą termowizyjną:

 • Kontrola stanu technicznego budynku/budowli z uwzględnieniem izolacyjności cieplną,
 • Kontrola prac budowlanych związanych z wykonaniem ocieplenia budynku, budowli,
 • Diagnozowanie przyczyn występowania grzybów, pleśni,
 • Kontrola stanu technicznego lub sposobu montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Określenie obszarów o obniżonych właściwościach cieplnych przegród budowlanych,
 • Lokalizowanie przebiegu lub usterek instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
 • Kontrola efektywności energetycznej nieruchomości,
 • Kontrola instalacji elektrycznej,
 • Kontrola pracy maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • Badanie stanów zapalnych u zwierząt.

Usługę pomiarów termowizyjnych wykonujemy w dowolnym miejscu na terenie Polski (nie tylko na terenie Wrocławia). Współpracujemy z firmami z całej Europy. Dostosowujemy się do terminów naszych Klientów. Jeśli zajdzie taka konieczność działamy również w trybie awarii – pogotowia całodobowego. Realizacja badania jest w pełni profesjonalna. Po wykonaniu usługi na życzenie Klienta sporządzamy raport z opisem ewentualnych usterek.