Wyceny nieruchomości

Wyceny nieruchomości – rzeczoznawca majątkowy:

Rzeczoznawca majątkowy, jako osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, może przeprowadzić wycenę nieruchomości w zgodzie z przepisami prawa.

Wycena nieruchomości dotyczy:

  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych,
  • nieruchomości lokalowych, budynkowych,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • nieruchomości rolnych,
  • nieruchomości leśnych,
  • nieruchomości stawów,
  • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
  • ograniczonych praw rzeczowych,

Wycena nieruchomości może zostać wykonana dla celów, zabezpieczenia kredytu, ustalenia podatku od spadku i darowizny, ubezpieczenia majątkowego, kupna-sprzedaży, aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat adiacenckich.

Realizujemy zlecenia na terenie Wrocławia i całej Polski dla osób prywatnych, podmiotów gospodarczych, sądów oraz banków.