Nadzory budowlane

Nadzory budowlane:

Kierownik Budowy

W ramach nadzoru budowlanego proponujemy Państwu usługi doświadczonego kierownika budowy, działającego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Prawie Budowlanym. Jako osoba z ogromną wiedzą teoretyczną i wybitnymi umiejętnościami praktycznymi kierownik budowy zapewnia właściwy przebieg prac budowlanych na danym obiekcie, tj: nadzór budowlany, koordynację budowy, prowadzenie dokumentacji. Kierownik budowy jest uprawniony także do występowania o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli uzna to za zasadne pod kątem bezpieczeństwa. Proponujemy nasze usługi na terenie Wrocławia oraz na całym obszarze Polski.

Inspektor Nadzoru

W obszarze nadzoru budowlanego zapewniamy pomoc inspektora nadzoru z odpowiednimi do sprawowania tej funkcji uprawnieniami. Oddelegowany z naszego biura we Wrocławiu inspektor nadzoru odpowiada za nadzór budowlany nad kierownikiem budowy, firmą wykonawczą, itd. Do jego kompetencji należy także kontrola jakości wykonanych prac oraz wykorzystanych materiałów. Ponadto inspektor nadzoru na budowie w profesjonalny sposób zabezpiecza interesy swojego klienta związane z pracami budowlanymi.